Revisorer kritiserar kyrkovård

Riksrevisionen riktar allvarlig kritik mot Riksantikvarieämbetet som inte har gett ut några som helst föreskrifter om hur länsstyrelserna ska agera när det gäller att bevara kyrkliga kulturminnen.

Granskningen visar också omotiverat stora skillnader mellan stiften när det gäller utbetalning av den statliga ersättningen. Till exempel fick Visby stift fyra gånger mer ersättning per skyddad kyrka än Lunds stift under 2003-2008.

-Riksantikvarieämbetet har inte tagit sitt uppdrag på allvar, konstaterar riksrevisor Karin Lindell.

Det är inte småpengar som delas ut i bidrag till stiften för att bevara de kyrkliga kulturminnena. I år är summan 395 miljoner kronor och nästa år närmare 500 miljoner kronor.

I samband med att kyrkan skildes från staten slöts en överenskommelse om att staten skulle bidra till finansiering av kulturskyddade kyrkor och andra kyrkliga kulturminnen. Riksantikvarieämbetet fick ansvar för att se till att länsstyrelserna, som ansvarar för tillsynen över de kyrkliga kulturminnen, skötte det jobbet på ett bra sätt.

Riksrevisionen konstaterar nu att så knappast sker.

-Länsstyrelserna ser till vad som görs och inte vad som borde göras, konstaterar Lindell.

Men hon lastar knappast länsstyrelserna för det, utan Riksantikvarieämbetet som inte på alla år som gått gett länsstyrelserna någon vägledning i det arbetet.

Nästa år ska ett nytt avtal slutas om finansieringen av kyrkliga kulturminnen. Riksrevisionens råd till regeringen är bland annat att fundera kring Riksantikvarieämbetets roll men också hur man ska lösa problemet med den egenfinansiering som församlingarna måste stå för. Det finns församlingar som inte kan utnyttja det statliga bidraget, trots att de har skyddsvärda kyrkor, eftersom de inte har råd att bidra själva.

Det uppger TT.