KALMAR LÄN

Ökande resursbehov till cancervården

Behovet av nya resurser till länets cancervård beräknas öka med mellan 25 till 45 miljoner kronor per år de närmaste åren. Detta framgår av den handlingsplan för utveckling av cancervården som landstingsstyrelsen antog på torsdagen.

Den viktigaste förklaringen till de ökade kostnaderna är att det hela tiden utvecklas nya cancerläkemedel.