Kronoberg

Järnvägssträcka förbereds för snabbare tåg

Kontaktledningssystemet mellan Alvesta och Älmhult på Södra stambanan ska bytas ut och arbetet börjar i april. Bytet är både en del av Banverkets planerade underhåll och en förberedelse för snabbare tåg.

När arbetet är klart uppfyller sträckan EU:s krav för höghastighetståg med hastigheter upp till 250 km/tim.

I maj 2009 ska projektet vara klart

Kontaktledningssystemet på det andra (norrgående) spåret är till stor del redan utbytt, efter att ha skadats under stormarna Gudrun och Per.