Perstorp

Kommundirektören lämnar sin tjänst

Kommundirektör Rolf Lundberg i Perstorp avgår på grund av motsättningar i den kommunala organisationen.
Trots utomstående konsulthjälp har problemen inte lyckats lösas.

Vad motsättningarna handlar om vill varken Rolf Lundberg eller kommunstyrelsens ordförande Ulrika Thulin (s) kommentera närmare, men det rör sig om samarbetssvårigheter mellan förvaltningarna och tjänstemän på olika nivåer.

Rekryteringen av en ny kommundirektör påbörjas nu