Politiker får ungdomsmentorer

Politiker och tjänstemän i Norrbotten ska bli bättre på ungdomsfrågor genom personliga möten. 25 ungdomar ska vara mentorer och ett av paren består av Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke och hennes ungdomsmentor Linus Edbom.

- Hon kanske vill veta hur det är för mig att ha varit arbetslös, och hur det till exempel fungerar på komvux. Säger Linus Edbom som är Yvonne Stålnackes ungdomsmentor.

Luleås socialdemokratiska kommunalråd Yvonne Stålnacke är nöjd med sin mentor.  

- Han kan informera mig om saker som han har varit med om,  hur han tycker och tänker. Sen är det viktigt att komma i håg att ungdomar är olika och tänker olika.