Hastighetsgränserna sänks

Hastighetsgränserna sänks i Norrbotten. När Vägverket ser över hastigheten på de större vägarna i landet kommer norrbottningarna att få lätta på gasen. Bland annat sänks E10:an till 100 km/h, och även på E4:an justeras hastighetsbegränsningen på vissa ställen.

Vägverket föreslår nya hastighetsgränser som ett underlag för politiska beredningsgrupper på länsnivå. Sedan ska förslagen ut på remiss, och i höst ska Vägverket ta beslut.

Även i tätbebyggt område kommer det att bli nya hastighetsgränser, som exempelvis 40 och 60 km/h. Försök pågår just nu i exempelvis Luleå.