Växjö

Växjöirakier protesterar mot tvångsavvisningar

I ett brev till regeringen uttrycker en rad irakiska organisationer i Sverige sin oro för tvångsavvisningar.

Brevet, som är adresserat till Fredrik Reinfeldt, har bland annat skrivits under av Irakiska Huset i Växjö. Organisationerna skriver bl.a att tvångsavisningar är oacceptabla och bryter mot Genevekonventionen om skydd av flyktingars liv.