Hastigheten sänks på flera av länets vägar

Det kommer bli förändrade hastigetheter på flera större vägsträckor i länet enligt ett förslag från vägverket.

Exempel på förändringar är riksväg 25 mellan Ljungby och Alvesta där 110-stäckorna sänks till 100km/h. Detsamma gäller mellan Växjö och Hovmantorp. Samma sänkning sker på den del av E4:an som går förbi Ljungby. Men på den sträcka som går förbi Markaryd höjs däremot hastigheten till 120km/h

Vägverket beslutar om nya hastighetsgränser i månadsskiftet augusti/september efter att synpunkter för politiska beredningsgrupper samlats in.