Världsarvet ses över

Världsarvskontoret ska följa upp den handlingsplan för världsarvsstaden Visby som kommunfullmäktige antog 2003.

En rad frågor om vad som hänt sedan förra uppföljningen 2005 skickas nu ut till berörda nämnder, förvaltningar och myndigheter.

Handlingsplanen från 2003 handlar om en levande innerstad, trafik, säkerhet och trygghet, miljö och delaktighet och kunskapsspridning.