OVANÅKER

Vargar i Voxnareviret kan ha rävskabb

Tre av de fem vargarna i Voxnareviret kan ha rävskabb och det är troligen de tre valparna som är angripna.
Det rapporterar flera personer som såg de fem vargarna när de lugnt travade över sjön Grycken nordöst om Lobonäs på annandag påsk.

Rävskabb är ett litet kvalster som borrar gångar i huden. Det angripna djuret får kraftig klåda och kliar sig så att hår lossnar. Infektionen sprids snabbt och djuret blir svagt och kan frysa ihjäl.

Om rävar angrips av skabb dör dom ofta medan vargar har större chanser eftersom de lever i flock och kan jaga föda tillsammans, skabben kan också läka ut men det beror på hur omfattande angreppen är.

I andra fall i landet där skabbangripna vargar påträffats har beslut om avlivning fattats.

I jaktförordningen finns en paragraf som ger klartecken till avlivning om djuret är så pass skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas.

Om de tre vargarna i voxnareviret är så pass skabbangripna att en avlivning är motiverad är osäkert.