Riksdagsman

Vill permanenta Gotsam

Den gotländske riksdagsledamoten Christer Engelhardt socialdemokraterna föreslår i en motion till riksdagen att det gotländska försöksprojektet Gotsam ska permanentas.

Tidigare har det beslutats att projektet ska ska avvecklas i år men Engelhardt anser att de positiva erfarenheterna av myndighetssamverkan på ön bör fortsätta.

Han föreslår att det skapas ett utbildnings- och kunskapscentrum för liv och miljö i Östersjöområdet med Gotland som plattform.