Hemkomposteringen kontrolleras

När kommunen införde ett nytt sopsystem vad det många fastighetsägare som gick över till hemkompostering för att hålla kostnaderna nere och minska sopmängden.

Under våren kommer kommunen att kontrollera att hemkomposteringen sköts ordentligt.

Om de upptäcker några brister kan det innebära att fastighetsägaren får betala en högre sopavgift.