Torskstopp från måndag

Årets svenska kvot av torsk i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske i området från och med måndag den sista mars och till årets slut.

Efter den 1 april är det heller inte tillåtet att landa eller lasta om torsk som fångats i området under förbudet.

Fiske med handredskap får dock ske om fisken inte säljs vidare.