Uppsala

Upplänningars hälsa synas

Återigen ska upplänningarnas syn på hälsa undersökas i en stor enkät. Den heter ”Liv & Hälsa vuxen” och drygt 15 000 personer i länet ska svara på den.

Enkäten handlar om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Förutom Uppsala läns landsting, ska invånare i ytterligare fyra landsting vara med i enkätundersökningen.