Uppland

Flest utrikes födda lärare i Uppsala

Uppsala kommun har störst andel utrikes födda i lärarkåren i länet, nära 11%. Östhammar kommun hamnar sist på den listan, med drygt 4%. Det visar siffror från SCB, sammanställt av Lärarnas tidning.

Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik betonar i tidningen vikten av att lärarkåren speglar det övriga samhället. Hon menar att identifiering är en vikig morot för eleverna.

Totalt sett i Sverige är drygt 13 procent av befolkningen utrikes födda.