Sänkta hastigheter på E22:an

Vägverket vill sänka hastigheten på stora delar av E22:an. På en sträcka kommer man få köra snabbare. 

På E22:an mellan Karlshamn och Ronneby vill Vägverket sänka hastigheten till 100 km/h och mellan Sölvesborg och Karlshamn till 80 km/h.

Anledningen är att Vägverket vill rädda liv och tror sänkta hastigheter är lösningen.

En kort sträcka väster om Karlskrona föreslår man en höjning till 100 km/h.

Innan ett beslut tas om ändringarna så skickas förslaget ut på remiss till länsstyrelsen.