Ändrade hastigheter på länets vägar

Hastighetsgränserna på de statliga vägarna ska ses över och dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheterna ska anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard.

För Stockholms del innebär det troligen att delar av E4:an mellan Södertälje och Botkyrka får sänkt hastighet medan E18 Norrtäljevägen får både sänkt och höjd hastighetsbegränsning på olika vägavsnitt.