Borås

Spiral punkterade livmodern

En kvinna från Borås har anmält sin barnmorska efter att spiralen som satts in hade sönder livmodern och måste opereras ut.

Den 34-åriga kvinnan från Borås fick en spiral insatt en tid efter att hon fött barn, men spiralen hade sönder livmodern, hamnade i buken och måste opereras ut.

Läkare Lennart Blomqvist på kvinnoklikinen i Borås berättar att det är välkänt inom sjukvården att spiralen kan orsaka bukskador, men att det är ovanligt. Enligt honom händer detta högst ett par gånger per år i Boråsområdet.

Kvinnan har anmält barnmorskan i Borås, och ifrågasätter bland annat varför hon inte fick information om faran med att sätta in spiraler direkt efter barnafödande.

Nu kommer kvinnoklinikens mödrahälsovårdsöverläkare att se över om instruktionerna kring spiraler under amningsperioden behöver kompletteras.

– Det kan vara en liten nackdel att sätta in en spiral under amningsperioden eftersom livmodern då kan vara lite extra sammandragen, säger Lennart Blomqvist, överläkare på kvinnokliniken på SÄS i Borås

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se