Svårt mäta gas vid tankning

Antalet pumpar där det går att tanka natur- eller biogas till bilen ökar i Sverige. Men gaskunderna kan idag inte veta att de betalar för rätt mängd. Skälet är att det saknas nationella regler för pumparna.

Eddie Hasth, biträdande enhetschef på Sveriges tekniska forskningsinstitut SP, vill snabbt utveckla en ackrediterad mätmetod.

– Vi är beredda att snabbt ta fram mätutrustning, säger Eddie Hasth.

Det finns alltså inga godkända provmetoder idag för att kunna granska mängden på fordonsgas enligt Eddie Hasth. När de nya nationella reglerna kommer för hur det ska ske är ännu oklart, eftersom det fortfarande är en relativt okänd marknad.

På frågan varför det inte finns några regler för det här ännu har Eddie Hasth inget rakt svar.

– Jag tycker det borde tas fram nationella krav på det här. Det här är ett område som inte varit reglerat förut, det här har kommit fram nu i och med att fordonsgas och biogas byggs ut mer och mer, säger Eddie Hasth.