Landbygdens vaktmästeri hjälper kommunerna

I framtiden kommer kommunerna att få svårare med att hjälpa kommuninvånarna på landsbyden med olika servicefunktioner. Därför har flera kommuner i Värmland begärt hjälp från Värmlandskooperativen som nu startar projektet ”Landsbygdens vaktmästeri”.

Projektet beräknas komma igång första august i år, och idag har sex kommuner i Värmland anmält sitt intresse till projektet som ska pågå i tre år och finansieras från respektive kommun med minst 50.000 kronor per år.

Totalt kostar satsningen på Landsbygdens vaktmästeri två miljoner per år. Resterande pengar kommer från länsstyrelsen och strukturfonder. 

Tanken med projektet är att lokala företag ska starta och rycka in där de kommunala tjänsterna med all sannolikhet kommer att minska. Men landsbygdens vaktmästeri ska inte ersätta kommunernas skyldigheter.