Sundsvall

Oljebesked dröjer ett par veckor

Det kan dröja innan SKL - Statens kriminaltekniska laboratorium - kan lämna besked om varifrån oljeläckaget i Sundsvallsfjärden kom. Enligt den senaste informationen kommer oljan inte från de bergrum där Korstaverken förvarar sin olja.

Trots att ärendet behandlas med förtur kan resultaten dröja upp till två veckor, berättar Magnus Källberg som är forensiker på SKL, dvs. han sysslar med att bistå rättsväsendet och i det här fallet gäller det analys av olja.

– Man analyserar oljan med ett instrument och får ut ett fingeravtryck, kan man säga, av hur oljan ser ut. Det är ett komplex utseende på olika oljor, säger Magnus Källberg.

Metoden som används kallas gaskromatografi som är en kemisk analysmetod som används för att åtskilja kemikalier i ett prov.

– Om man ska göra en sådan här ingående analys, så är det ganska mycket arbete med det. I allra bästa fall, om vi inte har något annat att göra i ett akutläge, kanske vi kan få ut en analys på en vecka eller fjorton dagar, berättar Magnus Källberg, forensiker på SKL

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se