Landerstedts slakteri får fortsätta - tillstånd beviljat

Landerstedts slakteri har fått tillstånd att driva sitt slakteri, efter att ha åtgärdat de brister som tidigare fanns. Bland annat har slakteriet byggt om för att klara de nya kraven.

- De tog det indragna godkännandet på allvar och åtgärdade alla problem och sökte ett nytt godkännande, vilket de fick, säger Johanna Gifting på livsmedelsverket.

Landerstedts slakteri Norberg blev i januari av med sitt tillstånd efter att vid ett antal inspektioner inte ha uppfyllt kraven.

Landerstedts överklagade det indragna tillståndet, eftersom man menade att man höll på att åtgärda kraven.

Samtidigt som överklagandeprocessen maldes genom Länsrättens kvarnar, upplystes Landerstedts att man kunde söka ett nytt tillstånd i stället för att överklaga det gamla.

Så det var två parallella processer som löpte samtidigt.

Eftersom slakteritet med de nya ombyggnationerna uppfyllde kraven, beviljades det nya tillståndet.

Men i samma veva avslogs Landerstedts överklagande av det gamla tillståndet - vilket var formellt riktigt - men eftersom det gamla tillståndet var satt ur spel av det nya tillståndet, så saknade avslaget betydelse.

Slutresultatet blir att Landerstedts slaktere får fortsätta att driva sin verksamhet, så som man gjort sedan 1873.

- Det är fina lokaler. Det finns en nykänsla kan man säga, säger Trygve Grönvall på Landerstedts slakteri.