Karlshamn missköter upphandlingar

Karlshamns kommun bryter mot lagen eftersom man handlar upp varor och tjänster utan konkurrens.

Det konstaterar kommunens revisorer, som kräver ändring.

Revisionens ordförande Jan Andersson (mp) menar att kommunen måste följa reglerna.

– De generella synpunkterna från oss är att regelverket måste följas och i det här fallet har man verkligen inte gjort det, säger han.

Upphandlingslagen är tydlig
Lagen är stenhård när det gäller stora inköp av kommunerna.

Städmaskiner, konsulter och hjullastare, allt ska handlas upp i konkurrens för att få bästa pris och kvalitet.

Men när revisorerna har granskat förra årets upphandlingar i Karlshamns kommun är de allt annat än nöjda.

Flera konsultföretag har får betydligt mer betalt än från början överenskommet och i flera fall har tjänstemän bara lyft på luren och ringt direkt till ett enda företag som sen fått uppdraget.

Gatuchef fick konsultuppdrag
Karlshamns kommun har bestämt att inköp som är dyrare än 200 000 kronor ska handlas upp i konkurrens.

Trots det valde gatukontoret att betala en kvarts miljon kronor direkt till det konsultbolag som gatuchefen gick till när han sagt upp sig från kommunen.

– Just i det fallet så var det så att det gällde ett antal pågående projket där den här personen var så pass påläst så att man bedömde att gatuchefen var den bäste personen för uppdraget, säger Jan Andersson.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se