ETER FREDAG 28 MARS

Arbetsmiljöverket utreder vindkraftens risker

Den senaste tiden har vindkraftverk tappat vingar både på Gotland och på flera andra håll. Dessutom finns det risk för att is faller ner från verken.
Så hur farlig är vindkraften? Det frågar sig arbetsmiljöverket som nu ska titta närmare på riskerna med den vindkraften.
Dessutom vill föreningen Svenskt landskapskydd att någon myndighet regelbundet ska kontrollera säkerheten vid vindkraftverken.
Sylve Söderström, som numera bor i Ystad, tillhör dem som gärna håller sig på avstånd från ett vindkraftverk.

Reporter:
Sven Börjesson.

Domprosten i Visby tycker att helvetet kan avskaffas

Helvetet finns inte längre. Åtminstone inte i den traditionella betydelsen med eld och dansande röda djävlar, där syndare hamnar efter sin död, anser domprosten Mats Hermansson i Visby.

Reporter:
lisa.classon@sr.se

 

.

Socialnämndens ordförande om polishämtning av elev

Länsstyrelsen har nu granskat ärendet då en tolvåring på Gotlandhämtades av uniformerade polis i skolan. Länsstyrelsen har beslutat att inte kritisera socialnämnden, men tycker att kommunens socialnämnd och polisen borde skapa nya rutiner hur det ska gå till när polis hämtar minderåriga. Gustaf Hoffstedt, ordförande i socialnämnden tycker att länsstyrelsen fattat ett bra beslut.

Reporter:
lars.eskelind.@sr.se


Thomas Bodström har många järn i elden

Det har pratats mycket om huruvida Sverige skall delta eller utebli från OS-invigning och avslutning. Thomas Lennart Bodström född 9 april 1962 i Uppsala, har hörts mest och han besöker Högskolan på Gotland för att föreläsa vid  avdelningen för företagsekonomi.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se