Torskfiskestopp i EU:s fiskevatten

Årets svenska kvot av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad. Därför har fiskeriverket beslutat att stoppa det svenska torskfisket i området från och med måndagen till årets slut.

Efter den 1 april är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid.