Torskstopp i Nordsjön införs

Årets svenska kvot av torsk i EG:s fiskevatten i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske i området från och med måndag den 31 mars till årets slut.

Efter den 1 april är det heller inte tillåtet att landa eller lasta om torsk som fångats i området under förbudet. Sådan torsk får inte säljas efter den 2 april.

Fiske med handredskap får dock ske om fisken säljs vidare.