WWF: Stärk skyddet för nationalstadspark

Världsnaturfonden, WWF, vill att skyddet kring Nationalstadsparken i Stockholmsområdet ska stärkas. Enligt organisationen går man ofta runt lagen och naggar parken i kanten när det tas beslut om nya väg- och byggprojekt.

WWF anser att parken är särskilt viktig eftersom den binder samman olika grönområden och bland annat inrymmer norra Europas största bestånd av gamla ekar och varnar för att många små ingrepp i parken tillsammans kan ge effekter som inte går att reparera.

Parken sträcker sig från Djurgården i Stockholm i söder till Ulriksdal i Solna i norr.