Halmstad

Norsk gas nödvändig för Pilkington

Om det inte blir någon norsk naturgasledning till Väröhalvön hotas 300 jobb på Pilkington Floatglas i Halmstad.

Pilkington använder idag naturgas som kommer i ledningar från Danmark. Både gasledningsexploatören Swedegas och planglastillverkaren Pilkington tror att det kan bli ont om dansk naturgas framöver. Då blir gasen sannolikt också dyrare.

Om Pilkingtons japanska ägare inte tycker att anläggningen i Halmstad är konkurrenskraftig så ligger det nära till hands att flytta produktionen. Alternativen är flytta antingen till en ny plats eller till någon av de 35 anläggningar man redan har runtom i världen. När Swedegas i sin koncessionsansökan talar om 300 hotade jobb i Halmstad så är det inte bara ett skrämskott för att driva igenom den nya gasledningen, menar Pilkington.

- Naturgas till ett hyfsat pris är ett villkor för fortsatt drift, säger tekniske chefen Staffan Carlsson.

- Enligt produktionstillståndet behövs naturgas som kan renas från kvävedioxid, säger Staffan Carlsson.