Mogetorp

Ja till vattentester

Örebro kommun får starta sin testverksamhet för att se om man kan använda vattnet från Järleån norr om Örebro till dricksvatten.

De markägare som berörs vill inte släppa in kommunens försöksverksamhet på sina marker eftersom det innebär begränsningar för markägarna. Men på fredag kom miljödomstolens dom att försöksverksamheten får börja. Kommunens vattenchef Lars Ferbe är glad över dagens besked och räknar med att vara i gång i början av maj med att bygga ledningar till infiltrationsområdena. Försöken ska pågå under sommaren och utvärderas till hösten. Försöken som ska göras handlar främst om att se hur bra vattnet rinnger genom åsen ner till grundvattnet.