Länet

Lätt att få hjälp att sluta röka

Det finns goda förutsättningar att lyckas för den som vill sluta röka i Jönköpings län, det konstaterar Cancerfonden som tittat närmare på hur många professionella rökavvänjare som finns på länets vårdcentraler.

På 94 % av länets vårdcentraler finns det professionell hjälp att få för den som vill fimpa rökandet, det är nästan 25 % mer än riksgenomsnittet.

På sex av landets landsting har alla vårdcentraler rökavvänjare, sämst är det i Dalarna och Värmland där bara var tredje vårdcentral uppger att de har professionell hjälp till den som vill sluta röka.