Växjö

Skrotning av IV-program kan ge miljoner

14 nya miljoner till grundskolan i Växjö. Det kan bli resultatet om gymnasieutredningens förlag på att lägga ner det individuella programmet på gymnasiet blir verklighet - och resurserna satsas på grundskolan istället.

Folkpartisten Patric Svensson är ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö.

- Det är ett större uppdrag och det är då ett behövligt tillskott. Jag tror att man får bättre resultat för pengarna om vi har möjlighet att satsa dem lite tidigare i elevernas skolgång, säger han.

Patric Svensson räknar med att om gymnasieutredningens förslag går igenom sker förändringen först höstterminen 2010.

Om det individuella programmet skulle läggas ner direkt och pengarna skulle överföras till grundskolan, då rör det sig om en resursförstärkning på 14 miljoner kronor - bara i Växjö kommun.

Gymnasieutredningen föreslår att lägga ner det individuella programmet på gymnasiet och istället införa något som liknar ett tionde grundskoleår för de elever som inte klarar kunskapskraven för gymnasiet. Men Patric Svensson tror inte att det är på ett tionde grundskoleår som pengarna kommer att satsas.

- Jag tror att en del elever inte alls kommer gå något extra tionde år utan att det är möjligt att man kanske går om årskurs sex. En del elever kommer att få större individuellt stöd av speciallärare. Det finns många olika varianter som inte kommer att förändra grundskolan i grunden, därför att alla de här möjligheterna finns redan. Men det kommer att bli mer möjligheter, säger han.

Tanken med gymnasieutredningens förslag är att det skall blir så få elever som möjligt som lämnar grundskolan utan att vara godkända i kärnämnena. I invandrartäta områden ställs det mycket stora krav på skolorna. På en del förskolor och skolor i Araby är över 80 procent invandrarbarn. Då räcker inte den förändring gymnasieutredningen föreslår för att komma tillrätta med de problemen, menar Patric Svensson.

- Det är en uppgift som skolan inte kan klara av ensam. När vi bygger bostadsområden på det sättet som vi har gjort får många skolor runt om i landet en väldigt, väldigt svår uppgift och det är inte lätt att lösa det.