Falun

Flinks livstidsstraff avgörs i juni

I början av juni avgörs det om livstidsdömde Mattias Flink får tidsbestämt straff. Det sker vid förhandlingar i Örebro tingsrätt med en åklagare, Mattias Flink själv och hans juridiska ombud.

Det var den 11 juni 1994 som den då 24-årige fänriken Mattias Flink sköt ihjäl sju personer i Falun. Han dömdes första av Falu tingsrätt till 14 års fängelse.  Domen ändrades av Svea hovrätt till livstids fängelse och fastställdes sedan av Högsta domstolen.
I början av februari i år ansökte Flink hos Örebro tingsrätt om att få fängelsedomen på livstid ändrad till ett tidsbestämt straff.
Kriminalvården har successivt sänkt säkerheten kring Flink och i maj i fjol fick han, genom ett beslut i länsrätten i Stockholm, rätt till nattpermissioner utan övervakning.
Trots att kriminalvården tycker att Mattias Flink skött sig exempariskt under de många år som han varit frihetsberövad, så vill den inte att han ska få sitt livtidsstraff tidbestämt - åtminstone inte än. Med tanke på det brott han begått, har han avtjänat för kort tid för att hans ansökan ska beviljas menar man.

                                                 mats.akergarden@sr.se

Den 2 juni är det muntlig förhandling i Örebro tingsrätt, och därefter bestämmer rätten om det ska bli ett ja eller nej till Flinks ansökan.