Halland:

Unikt projekt följer nyfödda

Två unika forskningsprojekt drar igång på måndag på Länssjukhuset i Halmstad. 400 nyfödda barn ska följas i ett respektive fem år. Resultaten kommer förhoppningsvis att leda till att man i framtiden ska kunna påverka och förbättra barns hälsa och utveckling redan från födseln.

Ett av forskningsprojekten handlar om huruvida bebisarna ska avnavlas direkt eller en stund efter förlossningen. Idag är det allra vanligaste i Sverige att man avnavlar barnet precis när det har fötts, det vill säga att barnmorskan direkt sätter en klämma om navelsträngen för att stoppa blodtillförseln från moderkakan.

Men i t ex Skåne väntar man däremot i mellan 3 och 5 minuter med att sätta på klämman.

Ola Andersson är barnläkare och forskningsansvarig för avnavlingsstudien. Han vill ta reda på hur de olika metoderna påverkar barnets utveckling.

Tillväxtstudien är det andra forskningsprojektet som ska dra igång. Det går ut på att se hur till exempel bröstmjölken och barnets tarmbakterier påverkar barnets risk för att bli överviktig.