Stiftet håvar in skogspengar

Förra året tjänade Härnösands stift nästan 42 miljoner kronor på sin skog. Höga priser på skogsråvara är främsta orsaken till det goda resultatet. I ett pressmeddelande berättar stiftsjägmästare Max Enander att stiftet har avverkat något mer än tidigare eftersom efterfrågan varit så stor och priserna så bra. Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans 113 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län.