Hoffstedt om länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen har nu granskat fallet där en 12-årig elev hämtades av uniformerad polis på en skola på Gotland. Länsstyrelsen har beslutat att inte kritisera socialnämnden men tycker att nämnden och polisen borde skapa nya rutiner när de hämtar minderåriga.

Som nyheterna tidigare har berättat åkte nyligen två socialtjänsthandläggare och två uniformerade poliser till en gotländsk skola för att hämta en 12-årig elev. Barnet skulle omhändertas med stöd av Lagen och Vård av Unga och det var socialtjänsten som hade begärt så kallad handräckning - alltså hjälp av polisen för att hämta barnet i skolan.

Händelsen fick dock kritik för att eleven hämtades av poliser i uniform, eftersom det i sig är ett stressmoment för en ung människa.

Länsstyrelsen har nu beslutat att inte kritisera socialnämnden men tycker att nämnden och polisen borde skapa nya rutiner när de hämtar minderåriga.

Gustaf Hoffstedt är ordförande i socialnämnden:

- Jag tycker det är rätt att Länsstyrelsen inte riktar kritik mot handräckningen i sig. Däremot är även jag bekymrad över att det var uniformerad polis som var med i det här fallet.