värnamo

Dålig arbetsmiljö på Folkhögskola

Landstingsägda Värnamo Folkhögskola får nu kritik på en rad punkter när det gäller arbetsmiljön på skolan.

Bland annat måste alla lokaler på skolan underhållas och rengöras bättre. Enligt arbetsmiljöverket, som varit på inspektion, så är personalens hälsa i farozonen om det fortsätter att se ut som det gör nu.

De flesta problem hittade arbetsmiljöverket i de både äldre elevhemmen på skolan. Där ska det bland annat saknas flera golvplattor och första hjälpen utrustning.

Ventilationen var dålig i skolans kök, det var för mycket buller i matsalen och det saknades larm i frysrummet.