Trafik

Nya hastighetsgränser på skånska vägar

Skånes vägar ska snart få nya hastigheter. Ett förslag från Vägverket om både sänkta och höjda hastigheter ligger nu ute hos kommunerna och Region Skåne.

– Principen är att motorvägar ska behålla 110. Vägar med mittseparering ska få 100. Vissa vägar med möten får sänkt hastighet från 90 till 80 eller 70, säger Per Nettelblad, regional projektledare på Vägverket, Region Skåne.

Att vägverket ser över hastighetsgränserna nu beror på att det har hänt ganska mycket i trafikplaneringen sen 70-talet då det hastighetssystem man har nu infördes. Bland annat har miljöfrågan och trafikens hälsoeffekter börjats diskuterats mycket mer och vi har också fått nya typer av vägar, såna vägar som delas av ett mitträcke.

Den största anledningen till att man vill ändra på hastighetsgränserna är att rädda liv. De nya gränserna införs i höst och under våren 2009.