Regionen

Regionpolitiker bryter mot lagen

Ledningen för Västra Götalandsregionen får skarp kritik från revisorerna. Enligt revisorerna är årsredovisningen för 2007 missvisande.

Västra Götalandsregionens revisorer kritiserar nu ledningen eftersom de avsatt 400 miljoner kronor för kostnader för framtida strukturförändringar - en avsättning som drar ner det visade överskottet av verksamheten.

En avsättning av den här typen strider enligt regionens revisorer både mot god redovisningssed och mot kommunala redovisningslagen. Trots det anser revisorena att regionstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Den styrande majoriteten i regionen, bestående av s-c-fp, kommenterar i ett pressmeddelande kritiken med att revisorerna har gjort en snäv tolkning av reglerna för redovisning av regionens ekonomi.