Facket nöjda med beslut

Positivt att regionen vill sänka sjukfrånvaron
-Det är glädjande att regiostyrelsen i Skåne tar problemet med den höga sjukfrånvaron på allvar. Det säger vårdfacket SHSTF:s ordförande i Skåne Janet Parmvi efter att regionstyrelsen beslutat att kartlägga den ökande sjukfrånvaron bland vårdpersonal. Kartläggningen ska göras för att sedan kunna sätta in åtgärder där den är som störst. Problemet är att många känner sig maktlösa och att de inte kan utvecklas som de skulle önska, menar Janet Parmiv. Förra året hade de anställda i Region Skåne i genomsnitt 25 sjukdagar per år. Störst är sjukfrånvaron bland kvinnorna.