KALMAR

Motstånd mot nedläggning av IV

Gymnasieutredningen föreslår nu att gymnasiets individuella program, IV, ska läggas ned. Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund stöder förslaget och vill istället lägga resurserna på större insatser tidigt i grundskolan. Jan Björklund säger att individuella programmet har varit det svenska skolväsendets mest misslyckade insats.