Fallet Louise

Vårdnadsfrågan utan praktisk betydelse

Den man från Vetlanda som dömts för att han begått en stor mängd övergrepp mot sin minderåriga dotter, det så kallade Louise-fallet, kommer även i fortsättningen ha den formella vårdnaden av dottern, trots att flickans tidigare familjehemspappa vill ta över föräldraskapet.

Men att kommunen inte gått med på begäran är naturligt, säger Anton Strand som är hennes juridiska ombud.

– Det saknar praktisk betydelse menar jag. Louise finns idag placerad i ett familjehem och hon har en god man förordnad och det är inte så många månader kvar till hon blir myndig. Hennes biologiska föräldrar saknar möjlighet att utöva vårdnaden över henne så vi tar det här beskedet med ro.

Fallet Louise, som det kommit att kallas, har upprört många svenskar efter uppgifterna om att socialförvaltningen i Vetlanda inte ingrep trots flera larmsignaler om att flickan for illa. 

Nu har kommunen utrett själva vårdnadsfrågan, formellt kan man ansöka hos tingsrätten om att någon annan blir vårdnadshavare. Men med tanke på att flickan redan är omhändertagen och föräldrarna inte har något inflytande i praktiken, så har man alltså valt att inte gå vidare med en sådan begäran.

Det skulle i så fall handla om bara några få månader fram till Louise myndighetsdag. Dessutom bor hon enligt uppgift inte längre i det aktuella familjehemmet och socialnämnden hävdar att man måste ha en vardaglig relation för att vårdanden ska flyttas över.

Rent formellt står alltså de biologiska föräldrarna kvar som vårdnadshavare några månader ytterligare, något som Anton Strand inte är förvånad över.

– Jag förväntade mig att man inte skulle ändra något i vårdnadsfrågan. Jag kan förstå att det kan uppfattas som stötande, men det är den modell vi har i Sverige för placerade barn. Det är ganska sällan man ändrar det formella vårdnadshavandeskapet.

Kan det inte betyda något för henne personligen att klippa av banden formellt med föräldrarna?

– Jag har inga kommentarer kring det. Louise finns i ett familjehem där hon är trygg och har det bra och hon vet att det här är ett rent formellt beslut som saknar praktisk betydelse.

Exakt hur Louise mår och lever idag är Anton Strand försiktig med att uttala sig kring. Även om han har full förståelse över att kommunen inte tänker driva vårdnadsfrågan, så anser han fortfarande att kommunen måste gottgöra flickan för tiden hos pappan.

– Vi fortsätter nu arbeta med skadeståndsfrågan. Vi har en dialog med Vetlanda kommun och det är min och Louise förhoppning att Vetlanda kommun ska ta sitt ansvar för att kompensera henne för det lidande hon utsatts för, säger Anton Strand, flickans juridiska ombud. 

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se