Skåne

Siemens tillbakavisar kritik

Skuldfrågan rörande bristerna i Region Skånes omtalade Ip-telefoni fick ny luft när Siemens svarade på det brev man mottog från regionen i mitten av februari. Siemens tillbakavisar all kritik om att det skulle vara deras fel att projektet innehållit så många brister, och lägger i stället allt ansvar på Region Skåne.

Diskussionerna kring vem som bär den egentliga skulden för Region Skånes problem med den omtalade Ip-telefonin går vidare. Det var år 2005 som Region Skåne slöt ett avtal med Siemens om att under fem år gå över till Ip-telefoni. Men efter att bristerna i det nya telefonsystemet blivit en fråga för socialstyrelsen har Region Skåne övervägt att avsluta samarbetet. 

På fredagen svarade Siemens på det brev man mottog från Regionen i mitten av februari, och som var genomsyrat av påtalanden om Siemens brister i samarbetet.

I det svar som kom in till Region Skåne vänder Siemens helt och hållet på situationen, och menar att företaget inte har någon som helst skuld i att arbetet med Ip-telefonin kantats av ständiga brister, utan lägger allt ansvar på Region Skåne.

De förkastar även Regionens anspråk på ett så kallat projektavslut, och menar att en sådan term inte har någon avtalsenlig funktion.