STOCKHOLM

Svårt för boende påverka dålig luft

På fredagen uppmättes återigen för höga halter av dom farliga partiklarna PM 10 i luften på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. De boende i området har betydligt sämre rättigheter än vad anställda på en arbetsplats skulle ha med samma problem, säger Susann Wickström, chefsjurist hos Hyresgästföreningen.

- En arbetsplats har ju genom de arbetsrättsliga reglerna större skydd än vad en hyresgäst eller en bostadsrättshavare har i sitt boende, säger hon.

Problemet längs Hornsgatan och många andra innerstadsgator kommer från bilarnas dubbdäck, som river upp dom små och farliga partiklarna i asfalten. Från och med i onsdags så bryter Stockholm mot dom miljökvalitetsnormer som satts upp eftersom EU:s gränsvärden redan i år överskridits för många gånger.

Hade den här luften drabbat en arbetsplats i stället för boende så hade man reagerat direkt. Ett skyddsombud kan stänga en arbetsplats om miljön är olämplig, men den möjligheten finns inte för de boende, konstaterar Susanna Wickström på Hyresgästföreningen.

- Politikerna har ansvaret för trafikmiljön och för miljön över huvud taget i det offentliga rummet. Det är de som bestämmer det här och de sköter inte det här tillräckligt bra. Det är därför vi har den här situationen. Hornsgatan är väl ett väldigt bra exempel på det, säger Susann Wickström.

Anders Diamant
anders.diamant@sr.se