Socialen i Olofström ska granskas

Utomstående revisorer ska utreda vad som gått fel i socialnämndens hanteringen av de tre barn som i flera år levde i misär i Olofström.

Det beslutade socialnämden själva under torsdagens möte, efter den kritik som länstyrelsen riktat mot nämnden.

Håller med om brister
Socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic (s) säger att med facit i hand så håller han med om kritiken från länsstyrelsen.

– Det har varit brister från våran sida och vi ska ta reda på vad det är som brustit och varför det brustit, säger han.

Men innan utredningen är klar vill han inte kommentera vad som kan ha gått fel.

Först anmälan för tio år sedan
Familjen har varit känd av socialen sen början av 90-talet och 1998 kom den första anmälan om misär i hemmet.

Barnen har levt i ohygieniska förhållanden, periodvis utan el och de har inte fått sjuk och tandvård när de behövt.

Under årens lopp har både grannar och vuxna inom skolan reagerat på barnens situation och anmält till socialen.

Bor i familjehem
I april förra året beslöt länsrätten att barnen omedelbart skulle sättas i familjehem.

Sen i november förra året lever barnen i två andra familjer och träffar varandra och föräldrarna regelbundet.

Socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic säger att det är ett svårt beslut att skilja barn från föräldrar och att i det här fallet så har föräldrarna älskat sina barn. 

Därför har det inte varit lämpligt att skilja barnen från föräldrarna med hjälp av polisinsatser.

Problem med länsrätten
– Trots allt så är vår målsättning att barnen ska komma tillbaka till sina biologiska föräldrar och att det ska fungera i hemmet, säger Miroslav Milurovic (s).

Miroslav Milurovic säger också att den relation föräldrarna tidigare haft till socialtjänsten har varit problematisk.

År 2004 gjorde socialnämnden en ansökan till länsrätten om att göra ett omändertagande av barnen och placera dem i familjehem.

Men den ansökan avslogs.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se