Just nu
  • Skådespelaren Thomas Hellberg är död

Vänersborg

Markbygg tog hem mark- och schaktarbetena för Arena Vänersborg

Det blev uddevallaföretaget Markbygg som tog hem uppdraget att göra mark- och schaktarbetena kring Arena Vänersborg.

Totalt var det fem företag som lämnade in anbud och slutsumman 5,8 miljoner kronor är i nivå med vad som hade kalkylerats.

Markbygg var också företaget som stod för bygget av Strandpromenaden i Uddevalla. Redan nästa vecka påbörjas mark- och schaktarbetena runt Arena Vänersborg.