Uppsala

Uppsalahem svarar på diskrimineringskritiken

Uppsalahem besvarar nu kritiken från socialtjänsten om att det kommunala bostadsbolaget diskriminerar personer som väntar på lägenhet genom socialtjänsten när dessa personer inte tilldelas lägenheter i nybyggda bostäder.

Åsa Hedenberg, VD i Uppsalahem, tycker inte att bolaget diskriminerar.

Hedenberg tillsammans med ordförande i styrelsen, Peter Nordgren, menar att Uppsalahem sedan tidigare har en överenskommelse med socialen om att göra på det här viset.

- I den dialogen vi har fört och i de möten vi har haft har det här inte varit någon stor fråga, utan man har tyckt att det har varit okej, säger Åsa Hedenberg.

Men Bo Lundberg och hans kollegor vid boendeenheten känner inte till några sådan dialoger och förstår inte varför personer som får hjälp av socialtjänsten med boende bara kan ta del av Uppsalahems begagnade lägeneheter.

- Jag har svårt att ser varför personer som har kontakt med socialtjänsten har sämre förutsättningar att klara av ett boende i nyproducerade områden. Jag tycker det är ett diskriminerande synsätt, säger Bo Lundberg.

Många sociala lägenheter kommer från det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem, som i år erbjuder 82 lägenheter för det ändamålet. Det motsvarar 5% av deras nyuthyrningar. Men de 82 lägenheterna kommer alltså inte ligga i Uppsalahems nybyggda lägenheter vilket vd Åsa Hedenberg inte tycker är diskriminerande.

- Målsättningen är ju att de här sociala avtalen ska övergå i att bli enskilda avtal för dem som flyttar in. Det är svårt att överta ett avtal i en nyproduktion som är väldigt dyr, säger Åsa Hedenberg.

Menar du att de kan flytta in där när hyrorna blir lägre?

- (tystnad) Ja, det är ju en fördel. Men är det viktigt för socialtjänsten att vi tilldelar lägenheter i de här områdena, då får vi föra en dialog om det, säger Åsa Hedenberg.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se