Tågtrafiken väntas vara igång snart

Tågtrafiken till och från Norrbotten har på fredagen drabbats av förseningar på grund av en urspårad godsvagn mellan Vännäs och Mellansel.

Banverket har nu fått igång banan men däremot är kodningen för hastigheten inte i ordning vilket innebär att tågtrafiken väntas vara igång 17.30 igen, enligt Banverket.