uppsala

"Giftforskningen i Sverige utarmas"

Miljögiftsforskningen i Sverige håller på att utarmas, menar fyra ledande forskare i ett brev till regeringen. Bakom brevet står till exempel Ingvar Brandt, professor i ekotoxikologi vid Uppsala universitet.

Det mest akuta problemet gäller återväxten av framtida forskningsledare som behövs som expertstöd åt myndigheter, regering, företag och internationella organisationer.

Enligt en tidigare studie gjord 2002 skulle det årligen behövas ett tillskott på 100 miljoner kronor till miljögiftforskning. Sedan dess har inget hänt, menar en av brevskrivarna.