SÖRMLAND

"Det här är otroligt korkat"

Svenska naturskyddsföreningen riktar hård kritik mot Vägverkets förslag att höja hastigheten på vissa vägar i landet. Höjningen till 120 kilometer i timmen, på stora delar av E20 från Eskilstuna mot Stockholm, ger enligt föreningen ökade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

– Det här är vansinnigt, säger Magnus Nilsson som är trafikansvarig på Svenska Naturskyddsföreningen.

Enligt Magnus Nilsson så kommer ökningen av hastigheten på framförallt 110 sträckor till 120 kilometer i timmen att kraftigt öka utsläppen av den klimatpåverkande gasen koldioxid - utsläpp som så gott som alla experter menar måste ned för att minska klimathotet.

--– Det här är otroligt korkat, säger Magnus Nilsson.

Enligt naturskyddsföreningen så är det först över 90 kilometer i timmen som utsläppen ökar kraftigt och då i en accelererande takt. Enligt Magnus Nilsson krävs det för varje kilometers höjning från 110 till 120 tre till fyra kilometers sänkning till 100 för att utsläppen totalt inte ska öka.

Naturskyddsföreningen hävdar nu att Vägverket inte tar sitt uppdrag på allvar.

– Det rimmar inte med deras uppdrag, säger Magnus Nilsson på Svenska Naturskyddsföreningen.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se