Vetlanda

Vårdnadsfrågan utan betydelse

Den man från Vetlanda som dömts för att han begått en stor mängd övergrepp mot sin minderåriga dotter, det s k Louise-fallet, kommer även i fortsättningen ha den formella vårdnaden av dottern, trots att flickans tidigare familjehemspappa vill ta över föräldrarskapet. Att kommunen inte gått med på begäran är naturligt, säger Anton Strand som är hennes juridiska ombud.

- Det saknar praktisk betydelse, säger han.

Fallet Louise som det kommit att kallas, har upprört många svenskar efter uppgifterna kring att socialförvaltningen i Vetlanda inte ingrep trots flera larmsignaler om att flickan for illa.

Nu har kommunen utrett själva vårdnadsfrågan, formellt kan man ansöka hos tingsrätten om att någon annan blir vårdnadshavare.

Men med tanke på att flickan redan är omhändertagen och föräldrarna inte har något inflytande i praktiken så har man alltså valt att inte gå vidare med en sådan begäran. Det skulle i såfall handla om bara några få månader fram till Louise myndighetsdag. Dessutom bor hon enligt uppgift inte längre i det aktuella familjehemmet och socialnämnden hävdar att man måste ha en vardaglig relation för att vårdanden ska flyttas över.

Rent formellt står alltså dom biologiska föräldrarna kvar som vårdandshavare några månader ytterligare, något som Anton Strand inte är förvånad över.

- Jag förväntade mig att man inte skulle ändra något i vårdnadsfrågan. Jag kan förstå att det uppfattas stötande men det är den modell vi har i Sverige, säger han.

- Men kan det ändå inte betyda något för henne att få klippa alla band med de biologiska föräldrarna?

- Jag har inga kommentarer kring det. Louise vet om att det här är ett rent formellt beslut som saknar praktisk betydelse, säger Anton Strand.

Reporter Daniel Rundqvist
 daniel.rundqvist@sr.se

Exakt hur Louise mår och lever idag är Anton Strand försiktig med att uttala sig kring. Och även om han har full förståelse över att kommunen inte tänker driva vårdandsfrågan, så anser han att fortfarande att kommunen måste gottgöra flickan för tiden hos pappan.